Åkeriet statade 2006 och körde då mest eget gods till byggnationer som ATV bygg hade. 2008 började vi köra färdiga gräsmattor åt gräscenter och körde detta under några år. 2011 började vi köra betong och övrigt material från Weber, vi började med 1 bil och idag har vi 5 bilar som kör åt Weber via Foria.

  • Vi har även en bil som kör åt M4, den bilen kör mestadels betongväggar, filligran, balkonger mm.
  • Vi strävar efter att utföra säkra och snabba leveranser och att sakta växa och utvecklas tillsammans.
  • Vi lägger stor fokus på att lyssna på våra medarbetare försöka skapa en arbetsplats där alla trivs och känner sig uppskattade.